Dişlerde fazla madde kaybı olduğunda dişin ömrünü uzatmak için kaplamalar yapılabilir. Bunlar yapılırken  kompozitlerin de aralarında bulunduğu değişik malzemeler kullanılabilir. Vakaya göre tercih edilir. Nano teknolojiyle CAD-CAM sistemler için üretilmiş kompozitler de mevcuttur. Bazı fiziksel ve mekanik özelliklerinden dolayı porselenden daha avantajlı olduğu durumlar mevcuttur.